PRAKTISCH

Kennismakingsgesprek

Bij contact-name wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek bekijken we samen:

  • wat uw vragen en/of problemen zijn;
  • wat uw verwachtingen zijn;
  • welk doel u heeft met eventuele gesprekken;
  • wat ik u vanuit de praktijk kan bieden.

Vervolggesprekken

Afhankelijk van de vraag en de aard van de problemen kan een counselingscontact incidenteel zijn, of een aantal gesprekken omvatten. Bij het kennismakingsgesprek worden hier afspraken over gemaakt.

Evaluatie

Na een aantal gesprekken evalueren we samen hoe de gesprekken verlopen zijn. Afhankelijk van deze evaluatie en het resultaat van de gesprekken besluiten we of we het contact afronden of dat gekozen wordt voor een voortzetting.

Uw privacy

Conform de nieuwe Wetgeving omtrent Privacy (AVG) hanteert mijn praktijk regels hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze regels zijn vastgelegd in het document 'Uw Privacy' (PDF).


INHOUDELIJK

De benaming ‘psychosociaal therapeut’ is een algemene beroepsaanduiding waartoe allerlei specialisaties behoren. In mijn geval is dit existentiële counseling.
Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit het maatschappelijk werk en de psychotherapeutische hulpverlening. De laatste tien jaar richt ik mij echter steeds meer op een belangrijk aspect waar vaak nog te weinig aandacht voor is: namelijk de existentiële kant van psycho-emotionele problemen.

De counselingsmethodiek die ik in mijn praktijk gebruik, is een specifieke methode van psychologische gespreksbegeleiding. Deze is gebaseerd op de transpersoonlijke en humanistische psychologie en filosofie.
Essentie hierbij is, dat u een deskundig en doorleefd klankbord krijgt voor uw vragen en problemen; een klankbord gebaseerd op een mens-tot-mens ontmoeting, respect en wederkerigheid.

Tot mijn werkzaamheden behoren:

  • Individuele gespreksbegeleiding
  • Gespreksgroepen voor mantelzorgers
  • Behandel/gespreksgroepen voor mensen met beginnende/matige dementie
  • Gespreksgroepen de Praat-salon, voor bewoners van zorginstellingen
  • Lezingen en andere voorlichtingsactiviteiten