Intakegesprek € 95,00 praktijk €105,00 aan huis
Individuele counselingsgesprekken € 65,00 praktijk €  72,00 aan huis
Relatiegesprekken € 80,00 praktijk €  89,00 aan huis
Lezingen € 160,00
Werkzaamheden voor instellingen in nader overleg

Beroepsregistraties

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) en als Registertherapeut (beschermde titel) bij de Koepelorganisatie RBCZ.

Complementaire beroepsopleiding: 
deelstudie masterniveau Universiteit voor Humanistiek Utrecht, 2005-2007.

- NVPA registratienummer 101776
- RBCZ registratienummer 204797T

Vergoeding Zorgverzekeraars

Counseling valt onder 1e-lijns psychosociale zorg. Verwijzing van de huisarts is niet nodig. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket kunt u aanspraak maken op vergoeding van de gesprekken, of een deel daarvan.

Op deze website vindt u een overzicht van de vergoedingen voor psychosociale therapie per zorgverzekeraar. 

Een overzicht van vergoedingen voor Mantelzorg per zorgverzekeraar vindt u via deze link.

Klachten

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe Wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de klachtorganisatie Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).
Klachten kunt u melden bij uw therapeut. Wanneer u geen gehoor krijgt voor uw klacht kunt u zich wenden tot het NVPA. Informatie over klachtprocedures is te vinden op www.nvpa.org onder het kopje ‘Voor cliënten'.