De Sociale Benadering Dementie is recent ontwikkeld door prof. Anne-Mei The en de Friese zorgorganisatie KwadrantGroep. En zet het zo belangrijke psycho-sociale aspect van dementie op de kaart, d.m.v. de Proeftuin Dementie en het lectoraat Sociale Benadering Dementie (Hogeschool Stenden). Een belangrijke ontwikkeling! want tot nog toe is dementie een sterk gemedicaliseerde ziekte.

Alle aandacht gaat nog vooral uit naar de zorg (verpleeghuizen, thuiszorg, casemanagement) en de medische begeleiding (diagnostiek en onderzoek, zowel op patiënt- als op wetenschappelijk niveau). Aandacht voor de sociale dimensie van dementie en beleid hierop is daarbij vér achter gebleven!

Na de diagnose -die in een steeds vroeger stadium gesteld wordt- wonen mensen meestal nog jaren thuis en hebben, zeker de eerste tijd, nog veel vaardigheden. Zij krijgen echter te maken met toenemende beperkingen en verlies. Met daarbij het moeilijke perspectief dat er geen genezing is en het onontkoombare besef dat de problemen alleen maar groter en ingrijpender zullen worden, en op alle levensgebieden.
De impact die dit heeft op de levens van mensen is zéér groot, zowel voor patiënten als voor mantelzorgers. Het stelt hen voor grote existentiële problemen en vragen, en moeten daar hun weg in zien te vinden.
Hulp en begeleiding op dit vlak is dringend én noodzakelijk voor de kwaliteit van leven van betrokkenen. Het vraagt om specifieke deskundigheid, anders dan die op het gebied van regelwerk, informatieverstrekking, activiteiten, en medische begeleiding.

Aandacht voor deze sociale dimensie van de ziekte middels de Sociale Benadering Dementie is een hoopvolle ontwikkeling, die recht doet aan de totále mens, aan de menswaardigheid en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Met als belangrijkste uitgangspunt: de mens is níet zijn ziekte!

Sociale-benadering-dementie

Proeftuin sociale benadering dementie