Existentiële counseling

Ernstige en voortschrijdende ziekte, relatieproblemen, problemen in de werksfeer, allerlei vormen van verlies en rouw kunnen op ons pad komen. Zonder uitzondering gooien zij bestaande zekerheden overhoop en confronteren ons met grote ónzekerheden en ingrijpende levens- en bestaansvragen. Ook het kwijtraken van een gevoel van zin en betekenis behoort hiertoe. Ze raken de kern van ons bestaan, ons gevoel van eigenwaarde, onze perspectieven en worden daarom ook wel existentiële vragen genoemd.

“Wie ben ik nog?”- “Hoe moet het verder?” - “Ik tel niet meer mee” – “Waarin vind ik nog zin en betekenis?” - “Is mijn leven nog wel de moeite waard?” - “Ik ben bang voor de toekomst”.

Voor deze grote bestaansvragen en twijfels is een pragmatische en oplossingsgerichte benadering niet toereikend. Vaak ís er namelijk geen oplossing, maar moeten we onze weg zien te vinden in de ingrijpende en onomkeerbare veranderingen in ons leven.
Dat is een moeilijk proces, wat bijna niemand in zijn eentje kan. Mensen kunnen dan veel baat hebben bij een goed klankbord, iemand met zowel deskundige ervaring als persoonlijke doorleefdheid.
Betekenis en inzicht

Het onder woorden brengen van gevoelens, emoties, problemen en twijfels lucht op, schept ruimte, kan betekenis zichtbaar maken en inzicht geven.
Als existentieel counselor begeleid ik dit proces, wat u kunt zien als een zoektocht naar het (her)vinden van een zekere innerlijke rust en evenwicht. Alle onderwerpen en thema’s die voor u belangrijk zijn, kunnen in de gesprekken aan bod komen. Hierbij richt de existentiële benadering zich op de volgende aspecten:

  • Zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde
  • Perspectieven, in allerlei opzichten
  • Autonomie en greep op je leven hebben
  • Persoonlijke waarden en normen

Doel van existentiële counseling is om inzicht in deze aspecten te krijgen. Als dat er eenmaal is, dan volgt vaak een natuurlijk herstel van innerlijke balans. Als counselor ben ik in dit proces klankbord; daarmee geef ik iets terug waardoor u zich als mens herkend voelt en waardoor gevoelens, verbanden en betekenis duidelijker kunnen worden. Vaak leidt dit tot een sterker bewustzijn van de waarde van het eigen leven; juist onder moeilijke omstandigheden is dit van groot belang.
Existentiële counseling in een zorginstelling

Mijn werkzaamheden doe ik niet alleen vanuit mijn praktijk of aan huis, maar ook in zorginstellingen. Daarom een korte toelichting op deze specifieke setting.

Als u een ernstige en/of onomkeerbare ziekte heeft, met toenemende beperkingen dan betekent dit een grote aanslag op uw gevoel van eigenwaarde. En al helemaal als u door die ziekte opgenomen moet worden in een verpleeghuis en steeds meer zorgafhankelijk wordt. De counselingsgesprekken kunnen dan naast de dagelijkse en medische zorg van grote ondersteunende waarde zijn. Doel is om zo goed mogelijk te leren omgaan met de beperkingen en de toenemende afhankelijkheid. Met daarbij grote aandacht voor de dingen die wél kunnen, en plezier en voldoening geven. Ook voor mensen die vanwege hun hoge leeftijd in een zorginstelling wonen is dit belangrijk!

Het bovenstaande geldt niet alleen voor de bewoners van een zorginstelling. Ook partners en familie kunnen een beroep doen op de counselingsgesprekken. Zij maken hun eigen moeilijke proces door waarbij allerlei gevoelens een rol kunnen spelen, zoals: verlies, verdriet, schuldgevoel, eenzaamheid en een vorm van rouw.